Här kommer vi att lägga in bilder från tiden då skansen var i verksamhet

Vi tar tacksamt emot gamla bilder och kommer i mån av plats att publicera dem här

 

Bilder från dagens verksamhet

Förläggning i baracker för dem som inte bodde i skyddsrummen  Det lätta artilleriet hade inte hotat det tyska pansaret Endast en enda 37 mm PV-kanon fanns vid Sjöänd Skans Eldberedda?
Det var tydligen litet si och så med uniformeringen Material till vägspär- rarna fraktades oftast med häst och vagn Så här kunde det se ut när värngångarna i Sjöänd Skans byggdes I inledningsskedet fick landstormsmännen vara med och bygga befästningar
Mobilisering i all hast Efter utrustning - väntan på transport till Någonstanns i Sverige