Gevärsvärn 1

     
   

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 1 hade till huvuduppgift att skydda mot angrepp i ryggen. Vid vägslutet fanns en vägspärr som skyddades av eld från värnet.