Gevärsvärn 10

     

 

Det finns inget kvar av den ursprungliga träinredningen i värnen. Vi hoppas dock kunna återställa något av värnen till sitt ursprungliga skick.

 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 10 hade en central position i skansen och hade säkerligen en strategisk betydelse om fienden lyckades bryta in i skansen.