Gevärsvärn 11

     
   

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 11 hade hade till uppgift att skydda skansen från angrepp från sydväst och därmed skydda kulsprutevärnet.