Gevärsvärn 12

     
   

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 12 hade, liksom värn 15, till uppgift att täcka den nordvästra delen av kulsprutevärnet.

När skansen var i drift, fanns inte den nuvarande skogen, utan man hade gjort skottfältsröjningar.