Gevärsvärn 14

 
   

 

Man hade uppsikt över vägslutet. Värnet till höger är 15a, som troligen var bestyckad med någon form av automatvapen.
 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 14 hade troligen till uppgift att täcka vägslutet.