Gevärsvärn 18

 
   

 
 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 18 hade, liksom värn 17, till uppgift att kunna ge eld mot vägslutet.