Gevärsvärn 19

     
   

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 19 hade förmodligen varit planerad att bli bestyckad med en kulspruta eller annat automatvapen, då man därifrån kunde behärska hela det västra stridsvagnshindret .

Värnet är delvis förstört i samband med att man breddade vägen.