Gevärsvärn 20

 
   

 

I detta värn finns det rester kvar av skjutbänken.
 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 20 hade till huvuduppgift att kunna skjuta längs vägen västerut mot vägspärren samt mot andra sidan av tjärnet.