Gevärsvärn 21

 
   

 

Även här finns det rester av skjutbänken.
 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

 

Gevärsvärn 21 hade till huvuduppgift att kunna skjuta längs vägen västerut mot vägspärren samt mot andra sidan av tjärnet.