Värn 23

 
 

 

 
 

Värn 23 var avsett som ett kulsprutevärn och man kunde därifrån beskjuta terrängen på motsatta sidan tjärnet. Det är dock osäkert om det fanns tillräckligt med kulsprutor för att bestycka detta värn som planerat var