Gevärsvärn 26

 

Gevärsvärn 25 till vänster
   

 
 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 26 skulle tillsammans med värn 25 skydda mot anfall från nordväst. Det är relativt flack terräng och det fanns bara ett dubbelt taggtrådshinder som skulle hindra en eventuell fiende.