Gevärsvärn 27

 
   

 
 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

I likhet med gevärsvärn 27 skulle man kunna avvärja angrepp österifrån