Gevärsvärn 29

   

 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Man skulle från gevärsvärn 29 kunna skjuta dels mot vägen och dels mot den öppna terrängen österut.