Gevärsvärn 30

Värnet ligger i slutet av en lång värngång och besättningen hade därför långt att springa från sitt skyddsrum.
   

 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Man skulle frpn gevärsvärn 30 kunna skjuta längs vägen men samtidigt även mot den öppna terröngen åt ost-nord-ost.