Gevärsvärn 31

   

 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 31 skulle liksom värn 32 kunna beskjuta vägen som går genom skansen från sydost och som var blockerad med ett taggtrådshinder.