Gevärsvärn 32

   

 

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 32 skulle liksom värn 31 kunna beskjuta vägen som går genom skansen från sydväst och som var blockerad med ett taggtrådshinder.