Gevärsvärn 6
     
   

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 6 hade till huvuduppgift att skydda mot angrepp söderifrån. Terrängen vid det treradiga stridsvagnshindret skulle kunna beskjutas.