Gevärsvärn 7 och 8

     
   

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärnen 7 och 8 lågg tätt intill varandra och hade gemensam ingång. De hade till uppgift att försvara den sydvästra delen av skansen, liksom även gevärsvärn 9. I övrigt kunde denna delen av skansens närområde beskjutas av flankerande eld från skansen enda kulsprutebunker.

Denna delen av skansen hann inte bli färdigbyggd, innan man ansåg att faran för ett tyskt angrepp var över.