Gevärsvärn 9

     
   

Gevärsvärnen är avsedda för en besättning på 2 man. De var försedda med en 20 cm tjock tacktäckning av betong och ansågs vara splitterskyddade.

Gevärsvärn 9 hade, liksom värnen 7 och 8 till uppgift att försvara den sydvästra delen av skansen. I övrigt kunde denna delen av skansens närområde beskjutas av flankerande eld från skansen enda kulsprutebunker.

När skansen var i drift, fanns inte den nuvarande skogen, utan man hade gjort skottfältsröjningar.