Guidning

Man kan givetvis ströva omkring på egen hand och göra sig föreställningar om hur tillvaron var i skansen under beredskapen. Den som önskar en sakkunnig guidning, kontaktar lämpligen Weine Johansson, 0573-10839, 070-6032188 eller e-post