Guidning

Man kan givetvis ströva omkring på egen hand och göra sig föreställningar om hur tillvaron var i skansen under beredskapen. Den som önskar en sakkunnig guidning, kontaktar lämpligen föreningen via Facebook.