Historik

Gränsområdena mellan Värmland och Norge har sedan urminnes tider varit ett område för väpnade konflikter och trakten där den nuvarande gränsen går nu, ansågs lång tid tillbaka tillhöra Norge/Danmark. Det var ett gränslöst land. Det var ganska naturligt att här byggdes befästningsanläggningar av varierande kaliber. Bortsett från Karl XII:s olycksaliga fälttåg 1718, var Sveriges blickar riktade söderut och man härjade vilt i Centraleuropa och passade ibland på att nypa till ärkefienden Danmark. Försvaret i ryggen överläts oftast till förband av ganska ihålig karaktär, men det byggdes en del försvarsanläggningar och man tänker här närmast på Eda Skans.

Nästa fälttåg mot Norge lät vänta på sig till 1814 och redan efter ca en månad slöts stilleståndet i Moss. Den 4 november samma år slöts en union med Norge och det lugnade då ned sig i gränsområdena på allvar och man kunde rikta taggarna österut och söderut. I samband med unionsupplösningen 1905 hettade det dock till i området igen, men det var denna gång inte i första hand ett försvar man inriktade sig på, utan området skulle vara ett uppmarschområde för att snabbt besätta Kristiania. Nu gick det dock som det gick, och lugnet lägrade sig snabbt och man kunde återigen koncentrera sig på andra potentiella fiender. Även om man betraktade Norge med en viss misstänksamhet, var det dock Ryssland som betraktades som det största hotet. Krigsfall Tyskland betraktades till och med som mindre sannolikt än krigsfall Norge. Det var inte förrän omkring 1937 som man planlade för ett eventuellt tyskt anfall.

Värmland ansågs dock som "ett säkert område" och i samband med de ökande oroligheterna i Europa 1937 - 1939 var det många storstadsbor som skaffade sig evakueringslägenheter och bankvalv i Västra Värmland

Inte ens dagarna före den 9 april, då den svenska underrättelsetjänsten bevisligen hade underrättelser om ett förestående tyskt besättande av Norge, innebar någon ökad svensk aktivitet vid gränsen. Även efter 9 april såg man den mest sannolika tyska anfallsriktningen vara mot Skåne. När man insåg att tyskarna förstärkte sina styrkor i Oslo-området började man förstå att ett eventuellt tyskt anfall skulle kunna komma västerifrån.


Man fick börja i stort sett från noll den ödesdigra 9 april och det är här som Sjöänd Skans historia börjar. Under hösten 1940 började man på allvar att befästa gränsen mot Norge och inriktningen var främst att man skulle möta fienden vid gränsen. Sjöänd Skans började uppföras under 1940 och arbetena avslutades under 1943, dock utan att skansen blev helt färdigbyggd.