PV-ställning B
     
    Alternativ eldställning för att kunna beskjuta den bortre stranden av sjön.