PV-ställning C

 
   

 Alternativ PV-ställning för att täcka det bakre stridsvagnshindret.