PV-garage

    Skansen var utrustad med endast en 37 mm PV-kanon, vilken normalt stod i ett splitterskyddat garage, där även besättningen tillbringade större delen av tiden.