Skyddsrum 202

     
   

Samtliga skyddsrum i skansen är av Typ 12 eller 24, d v s de hade plats för 12 liggande eller 24 sittande respektive 24 liggande eller 48 sittande. Skyddsrummen ansågs vara fullträffskyddade, d v s de skulle kunna motstå en direktträff av en 50 kg flygbomb eller en 15 cm artillerigranat.

Skyddsrum 202 är av typ 24 och fungerade som kommandobunker. Den var för detta ändamål försedd med en observationskupol. Detta innebar att skyddrummet var försett med ytterligare ett rum, vilket dock inte framgår av ovanstående skiss.

Uppvärmningen skedde med två små gjutjärnskaminer. En sådan finns bevarad i detta skyddsrum.