Kamratföreningen för bevarandet av Sjöänd Skans bildades den 29 april 2007 när ett gäng entusiaster samlades i Hemvärnsgården i Årjäng.

Stadgar för föreningen har antagits vid ett möte 2008-06-16.

Styrelsen för 2019 består av

Ordförande Mikael Johansson, Sekreterare Per Ivermark, Kassör Kjell Olsson, Ledamöter Alf Svanström, Åke Ericsson, ledamöter