Kamratföreningen för bevarandet av Sjöänd Skans bildades den 29 april 2007 när ett gäng entusiaster samlades i Hemvärnsgården i Årjäng.

Stadgar för föreningen har antagits vid ett möte 2008-06-16.

Styrelsen för 2020 består av

Ordförande Alf Svanström, Sekreterare Per Ivermark, Kassör Kjell Olsson, Ledamot, Åke Ericsson, ledamöter