Kamratföreningen för bevarandet av Sjöänd Skans bildades den 29 april 2007 när ett gäng entusiaster samlades i Hemvärnsgården i Årjäng.

Stadgar för föreningen har antagits vid ett möte 2008-06-16.

Styrelsen för 2023 består av

Ordförande Björn Wiklund, Sekreterare Christian Nilsson, Kassör Malin Öhman, Ledamot Åke Ericsson och Per-Olof Persson,och ledamöter