Stridsvagnhinder

 
 

 
Skansen var försedd med ett kort tre-radigt stridsvagnhinder både på östra och västra sidan. Dessa var gjorda av natursten, som hade brutits i Bohuslän. Hindren fraktades med järnväg och därefter den sista (och besvärligaste) milen med lastbil till skansen. Dåtidens lastbilar var så svaga, att det krävdes att man kopplade en extra lastbil framför den bilen, som tog bara ett enda av de ca 3 ton tunga stenblocken åt gången.  

 

Tillbaka